İsmail Kılınç | “Yalan Dünya”dan Bir Abdal Geçti

İsmail Kılınç | “Yalan Dünya”dan Bir Abdal Geçti

İsmail Kılınç “‘Yalan Dünya’dan Bir Abdal Geçti” adlı incelemesiyle Edebiyat Daima’da.

İsmail Kılınç | “Yalan Dünya”dan Bir Abdal Geçti

Müzik, ilkel toplumlardan günümüze gelene dek her çağda ve her coğrafyada kavimler için vazgeçilmez birer duygu kaynağı olmuştur. Bütün kavimlerde bulunan topluluklar kendine özgü müzikleriyle ön plana çıkmışlar ve ün salmışlardır. Profesyonel olarak müzikle uğraşan İç Anadolu topluluklarından birisi de “abdal”lardır. Tasavvufi kaynaklara göre abdallar, “Saç ve sakalları birbirine karışmış, solgun yüzlü, hareketsiz, işsiz güçsüz, çocuksuz, yeryüzünde tek bir dikili ağacı bile bulunmayan ve yalnızca kendilerine gösterilen hedefe ulaşmak için katılacakları yarınki yarışa bugünden idman yaparak hazırlanan kişiler.” olarak tanımlanmaktadır. Bunlar, ermiş sıfatını sadece çok oruç tutup namaz kılarak değil gönül zenginliği, kalp temizliği ve insanlara yardıma çalışarak almışlardır. Osmanlı’nın kuruluş aşamasında Anadolu coğrafyasına yerleştikleri düşünülen abdalların isimlerindeki bu anlam zamanla değişime uğradığı görülmektedir. Bu isyanlar –ki en büyüğü Babai isyanıdır(13. yy.)- abdal sözcüğünün “serseri, dilenci, derviş” gibi manalar almalarına neden olmuştur. Abdalların bir kısmının Bektaşî gibi görüldüğü ve onlara karıştığı söz konusuysa da bazı abdalların Alevî zümrelere dâhil oldukları ve hatta toplu şekilde köylere yerleştikleri de bilinmektedir. Tabi Kızılbaş dediğimiz konar-göçer abdallar da vardır. Günümüzde abdal toplulukları ağırlıklı olarak Kırşehir, Mersin-Silifke, Afyon-Sultandağı ve Emirdağ, Antalya, Adana, Gaziantep, Yozgat, Tokat, Çorum, Konya, Kayseri, Sivas, Malatya, Karaman, Isparta, Denizli ve Amasya’da yaşamaktadırlar. Son dönemlerde İzmir, Aydın ve Manisa taraflarına yapılan göçlerle bu yerleşim yerlerinde de abdal yaşam alanları oluşmuştur. (Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş-Doç. Dr. Salahaddin Bekki)

Bin yıllık Anadolu-Türk tarihinde belli bir yeri olan abdalların çoğunluğu, elekçilik, sepetçilik, kalaycılık, sünnetçilik ve müzisyenlik gibi benzer zanaatlarda yoğunlaşmışlardır. Abdalların günümüzde birçok çalışmaya konu olması, onların yaşadıkları bölgelerde evlenme ve düğün gelenekleri etrafında teşekkül etmiş olan eğlencelerin icrasında başlıca rolü üstlenmeleridir. Abdalların sanatlarını icra ettikleri mahallerin başında düğünler gelir. Bir abdal için düğün, –buna en ünlüleri Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan vd. de dâhil- hem geçimini sağlayacağı bir iş ortamı hem de hünerlerini sergileyebileceği bir gösteri alanıdır.

Abdallık geleneğinin son ve büyük temsilcisi hiç kuşkusuz Neşet Ertaş’tır. 1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Tırtıllar köyünde doğan Neşet Ertaş, babası ve büyük bozlak ustası olan Muharrem Ertaş’tan aldığı geleneği geliştirerek bugünlere gelmiş ve gönüllere taht kurmuştur. Onun her sözünden tevazu kaynadığı gibi dillere destan şiirleri de büyük bir gönül adamının iç dünyasını yansıtır bizlere. Ertaş, insanlığa engin gönüllü olmanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Konserlerini “Ayaklarınızın turâbıyım, gönüllerinizin hizmetkârıyım, azımı çoğa sayın!” gibi kendine has ifadelerle bitiren Ertaş’ın kendini beğenmek veya beğendirmek gibi bir kaygısı yoktur. O zaten ibadet edercesine icra ettiği sanatın akışına bırakmıştır kendini. Bu sahiplenmişlik ve teslimiyet de onu “üstâd” yapmıştır. Arabesk gibi “isyan” içeriği fazla olan bir dönemde dilinden dökülen şu mısralarda da görülecektir ki Neşet Ertaş’da isyanın bile bir naifliği söz konusuydu:

Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı 
Garip bülbül gibi feryadım kaldı 
Alamadım eyvah muradım kaldı 
Ben gidip ellere kalan dünyada 

Ah yalan dünyada yalan dünyada 
Yalandan yüzüne gelen dünyada

Dünya, Neşet Ertaş için hem yalan hem de gam dolu bir yoldur. İnsanlar ise bu yolda doğup büyüyecek, telaşlar içerisinde yürüyecek ve günü geldiğinde göç edecek varlıklardır. Âşık Veysel’in “iki kapılı han” dediği dünya, Neşet için yola dönüşmüştür. Nitekim “yol” metaforu modern şiirde de hayatı temsilen bolca kullanılır. Ama öze baktığımızda her iki ozan da dünyanın faniliği ve geçiciliği üzerinde söz söylemişlerdir. Yani hepimiz birer ölüm yolunun yolcusuyuzdur. “Yolcu”luk, sazdan söze Neşet’de felsefî bir bakış açısıyla dile gelecektir:

Garip bülbül gibi feryad ederiz, 
Cehalet elinde küskün kederiz, 
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz, 
Dünya senin vatanın mı yurdun mu!

Neşet Ertaş, “Garip” mahlasını(takma adını) kullanmaktadır. Mahlasına atıfta bulunurcasına yolculuğuna garip başlamış; onu garip sonlandırmıştır. O, şaşalı sahnelerde, izlenme rekorları kıran programlarda fazla görünmez. Çünkü o halkın içinden çıkmış ama çıktığı yeri unutmayarak yine halk ile içi içe türküler söylemiş, mütevazı konserlerle anılmıştır. Mütevazı karakteri, onun “Neşet Baba” olmasını sağlamıştır. Sahnede herhangi bir anısını anlatırken bile sözlerine başlarken “sizden de sır çıkmaz…” ifadesini kullanması, Anadolu insanının sevimli ve samimi saflığının göstergesidir.

Neşet’i Neşet yapan en önemli özelliklerden birisi de hiç kuşkusuz “sevgi”ye verdiği değerdir. Bu değer sevmek-sevilmek kavramlarının köhneleştiği bir çağda asırlar öncesinden gelen sevda mektuplarına nazire yapar tarzdadır. “Evvel”i de “âhir”i de sevmek üzerine kurulu bir ozandır. Zaman zaman anlattığı anılarına bakılacak olursa sevmesi de sevdiğiyle görüşmesi de “gizli”dir. “Kimseler görmeden” ve “bir tenhada” sevgili ile görüşmek, Anadolu irfanının yansımasıdır. Bu gizlilikte “can” da “canan” da birbirlerine söz gelsin istemezler. Bazen Leylâ’sına bazen Acem Kızı’na bazen de Zahide’sine öyle alevlenmiştir ki gönlü, özü söz olmuş, sözü saz olmuş, bu silsile, Anadolu’da yaşanan sevdalara âdeta tercümanlık yapmıştır. Çünkü onun deyimiyle gönül kimi severse aşk onda güzeldir. Aşkın olmazsa olmazı yâr ile sohbet etmek, doyulmayacak bir şeydir:

Garibim geldik gitmeye 
Muhabbetimiz bitmeye 
Yar île sohbet etmeye 
Doyulur mu doyulur mu

Yokluklar içerisinde büyüyen bir insanın nasıl “sırça köşk destanı” yazması beklenemezse Neşet Ertaş’ın da fukara geçmişinden söz etmemesi beklenemez. Abdallık, cinganlık(çingenelik) Anadolu coğrafyasında yoksulluğun da eş anlamlısı halini almıştır. O da bu meseleye dikkat çeker. Sîretten çok sûrete, makamın mevkinin kutsallaştığı, paranın yaşama gayesi olduğu bir dünyada “fukaralık” kimsenin umrunda olmadığı gibi aynı zamanda dalga geçilecek bir kavrama dönüşür. Bu da Neşet Ertaş’ın zorunda gider:

Ey garip gönüllüm dertli yoldaşım
Niye belli değil baharın kışın
Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın
Zengin isen ya bey ya paşa
Fukaraysan ya aptal derler ya cingan hâşa

Kim onun halını sormuş demezler
Cahilin gözünde hormuş demezler
Garipler kim iş vermiş demezler
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukaraysan ya aptal derler ya cingan hâşa

İnsanoğlu için “ölümsüzlük” denilen şey, ölmez eserler bırakmaktır. Burada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek lazımdır. Türk milleti için “türküler” vazgeçilmez sanat ürünleridir. Asırlar boyu kabul gören her müzik akımı belli bir dönemden sonra geçerliliğini yitirmiş ve nihayetinde bizlere türküler kalmıştır. O yüzden “Türk’ü seven türkü sever.” sözü, bir gerçeğin ifadesidir. Ömrünü türkülere ve türkü gönüllere adayan, “Bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin!”  diyen Neşet Ertaş’ı, rahmet ve hürmetle yâd ediyoruz.

Yolculuğu kutlu olsun!

Edebiyat Daima
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Etiketler

abbas marufi abdullah çakır abdulmelekiyan acabay adıgüzel afili ceket ah kusan zaman ahmedidai ahmet doğru ahmet menteş ahmet sarı ak akdeniz akif akifdut akşam sayıklaması albertcamus Ali Lidar Ali Necip Erdoğan alperbilgili anadan üryan bir yalnızlık anka kuşuna zümrüt Anlamayan BeniAdeme Gazel Anıl Cihan ardında yiten ben değilim Armağan Can arzu Arzu Alkan Ateş Arzu Tanrıverdi arzuözdemir aslan aslanoğlu Aslı Hilal Menteş ata atakaya aydın aydınakdeniz aygüner ayhan ayhan akdeniz ayten güler aytmatov ayça erdura ayçaerdura ayşenur kaya aydoğan ayşe şafak kanca aziz nayır açıkgöz aşk diye diye aşk hak aşk incinirse aşkmektubu aşk örtüyor gövdeni babek zamani bahaeddinözkişi bahar ayaklanmaları baltadergisi balçık baris barış barışerdoğan Barış Erdoğan barışmanço batı rüzgarları bayrıl bazı evlerin kış hali başağın diyalektiği başkalarını da düşün begüm şahbudak bekleyiş beni bir baharın göğsünde uyut ben olsaydım benzeşmek berna bernakarakaya beyazgemi beyzaege beyza yazıcıoğlu bijennecdi bir fincan kahvenin kahvenin çayın bardağın Birgül birgültemur birgülyangınaslanoğlu Birgül Yangın Aslanoğlu bir varlık masalı bir zamanlar bir çift yumru biter buralarda güneşin matemi bitişin mevsimleri Bit Pazarında Tarih Dersine Cevaben boyalı duvar Buket Uçar bulutun gözyaşı burak çelik burhan burhanaslan burhantuncay Burçin Laçin Altay buz çiçekleri büşra büşraünal camus canan çelik celladıma ceviri CeyCeyBey clemence damla nur akkirpi dağlardaki ter dedi-dedim defter deneme deniz Deniz Kara Kavalcı denizkarakavalcı dert dikimevi dervişzaim deryagündoğdu devrim horlu divan Dostoyevski doğa doğanay dulda dursunalisazkaya duvar Duyuru Duyurular Dönüşüm düğme ilikliği eda tosun Edebiyat Daima elem erk elif burcu özkan elifyavaş elimden tutabilse sesin ellerimde on dokuz yara elçin sevgi suçin emel Emel Bulut emel canpolat emelkoşar emel koşar emine gündüz menteş enver ercan enver sadri begit Enver Sadri Begit | İvo Bu Şairlik Telaşı Mı? eraysarıçam eray sarıçam ercan ercankesal ercanköksal ercan sağlam erdevir erdoğan Erguvan erguvan rengi yalanlar ergülen erhan erhankaraoğlan Erhan Çamurcu erkut tokman erkuttokman erman şahin ersin ersinkartal ersin kartal ersin taşdemir ertuğrul çoban erva erva zülal ünsal esingülez eskiliman esrakaraca esra karaca Ethem Baran evde kalmış zencefil eylül eşyalar fahriayhan faikmuharrem farsca fateme mahmudi Fatmasümer ferfiçkin kayboldu feritsürmeli fermuar ferruhzâd feyz kariha fuat fuatoskay fulya eyilik fuzuli füruğ füruğferruhzâd galip Galip ÇAğ galipçağ gamzekoç gece fısıltısı gecenintılsımı gece rahminde cenin gerus gerus abdulmelekiyan gezi yazısı gittin bana giz Gökhan Yılmaz gölgemdeki ağrılar gönül gönülyonar gösteri toplumu gözlerin afrika Gülden Çevik gülle güllüce gülsoy gülözen gülşah gülşahak gülşen gün bozumu Güngör gürhangürses güven güven adıgüzel güvenadıgüzel güven fatsa güvenini kırdım bir kere güzel yazı defteri güğüm Haber Haberler Hakan Sarıpolat Hakan Temiz Hakan Uslu hale alkay halil cengiz halil ibrahim emecen hande handeiçeliadabay hasan ali toptaş hasan temiz hasrettir azerbaycan hasta hatice hatice kübra öktem Hatice Tarkan Doğanay haticetarkandoğanay haticeyıldırım Hatice Yıldırım hayalet orkide haydar haydar ergülen heba herşeyibitirmeyidüşünüyorum hilal fırat hiç ihtimal Hûşeng İbtihac hüseyin hüseyin aygüner hüseyin sönmezler hırsız Iainreid ihtiyar banklar ihtiyardünya ilhan kemal ilyas alevi inceleme insan insannedir? intihar ilanları ismail ismailkılınç iz içeli jose saramago Kafka kalabalıkyalnızlıklar kalender kara kalkan kamyon kara karabürk karakaya karakoyun karanlığa tapanlar karaoğlan kartal karınca incitmez altur balyanın tuhaf intikam planı kavalcı kavşakta çevirme var kaya Kazuo Ishiguro kederbuselik kehribar kelebek ve kukla Kemal Özer Şiir Ödülü kimsesizliğe kiralık ışık hikayesi Kitap Kitaplık kitaplıktan Kitaplık Önü Klaros Yayınları kleopatra knut odegard kol düğmeleri korona koyu sersemlik kozan koşar kravat kronik satırlar kum kumdan keder kusey tangüler köpek kalbi köpeğin olayım hayat kürşat kürşatyozcu Küçürek Öykü kılınç kırmızı şiir kırıkyazıistasyonu kırık yazı istasyonu kısakürek kız kulesi boğaz ve aşk kızıltoprak kızılırmak Lale lale şeyda gülsoy laleşeydagülsoy latice bir mektup yaz bu gece leyla lord alfrad tennyson Louise Glück madak mahmud derviş mahrumiyet makyaj marazlı tren marktwain masal masiva mavi dünyanın insanları mayo mayıs mağara mehmet mehmet açıkgöz mehmetberkyaltırık mehmetyıldız mehmet yıldız mehmet çağan azizoğlu mehtapnas mektup melek melekler intihar etti melektemur merhametsizmerhamet merveyıldız meryem akyıldız metinsavaş meviza mevlüt şener mevsim etkisinden arındırılmış insan manzaraları Mihail Bulgakov muhamedburaktunay muhameterdevir muhammed münzevi muhammet muhammeterdevir Muhammet Erdevir muhsin hafız çakıroğlu murat muratalan murat erdi salık muratgöğekin Murathan Mungan murat serdar çakıroğlu Murat Soyak mustafa ersin taşdemir mustafaeverdi Mustafa Soyuer mustafa torun müjgan münevversaral Naile Dire n apartmanı nar Nasrin Zabeti Miandoab Ncip Fazıl necatibey nehirlerim uzağa nesrin Nesrin Çoruh nesrinçoruh nilgün marmara nisa nisaeser Nisa Eser nisaleyla nota notaya nuritarkan okan alay okanlay olanlar olga tokarczuk orhantepebaş oskay osman osmanyücel ozanöztepe Oğuz Ertürk pekmez PerverNakçi Peyami Safa prelüt qadiri radikal şıkların sayımı rahmikızıltoprak rana Recep Kayalı Reşit reşitgüngörkalkan Romen Edebiyatı röportaj rüzgarın yolculuğu rıdvan yıldız sabah yağmuru sacettin ince saklambaç salıncak sama sama qadiri saniye saniyekısakürek Saniye Kısakürek sarmaşık sağlam seheraçıkgöz seher yerlikaya selcan ece selinöyküata semanur semanurulu semra orhan şirip seni seviyorum Serap Yalçın Pamuk serbülent kaya serdar servan erdinç ses seval seval karakoyun sevda sevdamın şehri sevdasezergülle Sevda Sezer Gülle Sevinç Çokum Seydali Önal seyit mehdi musevi sezer sibel sibelmayo siir sinema Sipariş sokakta sorgu sorgu (I) sorgu (II) Suat Derviş suna suna kızılırmak sungurlar suzan yörük sylvia sönmezler söylemek mümkün söylence söyleşi söyleşi ve soruşturmalar süheyla poyraz sızı Tahsin Yücel Tamer Sağcan taner sezgin Tanpınar tanık tarkan tatlı bir telaş tekerleme temur thomas hardy tilki öpüşmesi topraktan öte tubagevrek tuncer turgay tuğba Tuğba Keskin tuğbaönce tuğçe tuğçekozan türk zerrintürk ulu umut bazen uğrar evimize uykular gazeli uzunca şiir uğur Uğur Karabürk uğurkarabürk vahap eren vakitlerden körpencere veda vuslat w.bahadır w.bahadırbayrıl Where Is/Where Are Denklemi yabancı yakamoz yalnızlar rıhtımı Yalnızız yangın yaren eryıldız yasin yasinkum Yayın İlkelerimiz yaz ve gül yiğit ergün yok yolcu yonar YouTube yozcu yunan suları yunus Yunus Çinçin yunusçinçin Yusuf Araf yusuf aydın yuva yörük yücel yürekincisi yıldırım yıldız zamanla/ma zambak ve köpük zeliha aypek zemir zerrin zeynep zeynepkasap zeyneppınarbaşı zeyneprana zeynep yeşilbaş yardımcı zeynep yolcu zeynepyolcu zifiri karanlık zübeyde zübeydegüllüce zülal Çile Çok Yapraklı İlişkiler Öykü çakıroğlu çağ çeviri çeviri şiir çevrobil çinçin çirkin filler çoklu yüz döngüsü çoruh ölüm sebebi ölüm ve kuşlar önce öykü özdemir özkan özkan kaya özlemek dündendir ünal ünsal ürperti İbrahim Halil Çelik İmtihan İnceleme İsmail Kılınç İthaki ıd est ıp labirenti ıslık kesiği ışık ışıklı pencere ışıksungurlar ışıl ışılmadakkaya Şener Öktem şarkı şehrazat şener beyter şenol alçınkaya şeyda şiir şiire dönüşen anne şiirülke şir şirin söz